Heita bashana!

Angingabazi ukuthi niyabazi omalume, mina-ke ngiyilomalume obazi kahle abantu abasha. Umahluko wukuthi ngibazi ngendlela yami okungenzeka ingafani neyenu bantu abasha. Njengabobonke omalume nginemibono yami, the only difference of this malume wukuthi ANGIZWA MSHINI. Read the rest of this entry »