Archive for the 'Elders' tag

Heita bashana!

Angingabazi ukuthi niyabazi omalume, mina-ke...
Read more