The great nwele drama!


Noma ungathini, mang’bona intombazane enizinwele ezibheke phezulu ngiyaphoxeka noma ngingahlangene naye. Njengomuntu wesifazane I think it’s safe to say that how you see your hair is how you see yourself. Tjo! Izinto esizenzayo to look good! Hhayi no, you cannot say the black woman does not suffer for beauty. Read the rest of this entry »