Singobani

Celebrating Zuluness!

Mawucabanga um’Zulu, ucabangani? Ibheshu, uShaka Zulu, dancing or maybe amaGusheshe neCastle milk stout? Konke lokho kuyiqiniso kodwa akupheleli lapho. There’s also a lot of love. Love for music, love of good beer and love of great conversation among amaZulu. You’re not ibhesu, you’re not Shaka Zulu, you’re not ‘dancing’ futhi you’re probably not iGusheshe neCaslte Milk Stout. You are a unique and vibrant combination of all this and more, and you need to be celebrated for your all urban Zuluness.

Therefore, sakhe indawo la ungakwazi ukukhululeka and just be you…ALL of you; ngoba eqinisweni umuntu omusha ophila namhlanje is influenced by many different things, but first and foremost by their culture. And this is what this site is about; celebrating and acknowledging all the different aspects of being a young Zulu in the 21st century. It’s all about acknowledging imvelaphi yethu siphinde sithokoze ngezipho zanam’hlanje. Kule-blog sizama ukubheka zonke izinto ezihlangene nomuntu omusha owum’Zulu, offering a decidedly Zulu take on the world and pop-culture. Nothing too serious, sifuna ukudlala while we have insightful discussions about what makes us who we are. Passion, culture and modernity: these are three words that describe what we’re all about. So enjoyani bafwethu and sizobonana second half twice.

44 Responses to “Singobani”

 1. Gugu says:

  muhle lumsebenzi mfethu

 2. Lungi says:

  Phaqa!!!! wow!!! kuza kahle ke manje uma siqhakambisa isintu sethu ngendlela encomekile. Qhubekelani phambili bafowethu uma nidinga usizo ningithinte ngasincela ebeleni!!!

 3. Mkhestori says:

  Halala Zulu

 4. Phakah Ndlovu says:

  Cha mina ngiyaythanda lewebsite,yachaza I feel connected,I feel at home thanx a lot guys kip up da gud workA job well-done!!!

 5. Shandu says:

  Singakuthokozela uma kungaba nekhasi elibizwa “Izingxoxo Eziyingxubevange” noma “General Discussion”. Leli phela singalisebenzisa ukubuza izinto nje ezingatheni and general discussion. Getting to know the other bloggers and stuff; you know what I’m sayin. Bless.

  • MaMkhize says:

   Awu Shandu, kuyathokozisa ukuhi uyayi-supporta kngaka le site, and that is a great idea that you had, kanti futhi bese sicbangile ukuthi sifake i-item kwi-menu ethi “Bhalani okwenu” ukuze namanye amaZuluz angakwazi ukubhla ama-blogs, sizwe ukuthi nina nithini. Ngakho-ke singyisebenzisa le item njenge General Discussion, lapho kungabhala khona wonke umuntu, kuphinde kukhomente wonke umuntu. Siyabonga Shandu…Zulunesss

 6. sphazozo says:

  Ngingu MZULU PHAQA. odabuka esizukulwaneni sika Phunga nomaGeba, ngaphandle kwesihlangu newisa okanye ibheshu ulimi nebala lami lifakazela imvelaphi yami. Mina ngingu Ngcobo omkhulu, ufuzefulele,umashiyamahle sengathi azoshumayela,ulala elalala nomuno ……lavuka lakhombilanga. mina ngiyinkunzi kayifohli,untombi zimukikizela ko mxit zimqome ko face book ngoba zisaba amasoka azo. ngiyaziqhenya ngobumina!!! 

  • Njinji says:

   Cha uyasichaza Sphazozo ngokuzazi kwakho, nokuzigqaja ngobuzulu bakho. And kakhulukazi ukuthi uyazazi ukuthi uyinsizwa yakwenu, kodwa eze igadle naku facebook noMxit pho? Kodwa hhayi, makukusebenzela wena, usungasiza nabanye ngokubacobelela ngama-tips. Thanx Sphazozo

 7. Bongumusa Ngwenya says:

  Cha,bandla likaMjokwana kaNdaba ninabakaBhejane phumes’qiwini; cha ngane zikaPhunga noMageba,ngiswele amapeni okuloba,lapho ngithi ngiyaloba ngibona imishini yabamhlophe iphelelwa u ink,ngizwe ngifikelwa amazwi ayizinkulungwane,ngiwubuke umshini wabelungu nezimanga ezenzayo ngizwe kudum’khanda.Kanti cha Zulu,umntwana ubuya emasisweni.,ufuna intoyakhe,ngebele lakhe.Cha ngane zakwethu phumani kofacebook no twitter,nakhokweni,singaze sizilume ulimi.Vele ukhulume sikuzwe.Nime njalo. 

 8. Njinji says:

  Siyabonga bra wethu!!!

 9. Ntombi Sibiya Ajilore says:

  Hello bafowethu nodadewethu yaze yayihle lento eniyenzile i am very proud to be a zulu women and now that we have a website its amazing i didn’t knw about it until now when iam suffing the net and i came across it .keep up the good the work and may god bless you all

 10. Ngbonge ithuba kumphathi website..ngithi angsukume nami nginombuzo nkosi yami ongatheni, kwazise neslungu asikho kahle(sbuye sishibilike).my question is, who is the designer/developer/programmer/architect of this website..ay cha iyona impela into edingakalayo le, ngiyajabula nami ngingu Zulu..in what language was it developed..ngbonge kakhulu ithuba, senghlala phansi

  • MaZozo says:

   unjani buti le website yakhelwe thina njengabezulu kodwa uyazinawe ukuthi asisakhulumi isizulu sakuqala…sesisheba nesilungu. unalo yini ulwazi lwalezigaba ozibalile,ubuziswa yini lokhu?

 11. Khoza SE says:

  Loving the site I must say

 12. Nonhlakanipho Zuma says:

  ay cha nami ngiyayithanda lesite yenu, or should i say yethu. Ngizizwa ngisekhaya and sithebhe ukuthi asazoba maningi amasite esiZulu afana nalawa :-)…. a Job well done Guys

 13. HarveyLof says:

  hydra – гидра сайт тор, рабочая гидра

 14. tisacyaodinpack says:

  Производство пакетов для мусора
  Российская производственная компания является лидером на отечественном рынке полимерных мешков. Производим и реализуем продукцию товарного знака «Ромашка» по Москве и Московской области.
  Высокотехнологичный завод в Московской области (Серпуховского района) производительность которого более 1500 тонн продукции в месяц. Торговая марка «Ромашка» представлена во всех регионах России и странах СНГ.
  Под этой маркой выпускается широкий ассортимент мешков для мусора ПВД, ПНД и ПСД, различного объема и характеристик, которые можно увидеть на прилавках сетевых супермаркетов и в розничных магазинах.
  https://1001paket.ru/

 15. 激安、安心、安全にお届けします、安心して買って下さいパネライコピー時計高品質のブランドコピーを超激安な価格で販売しています。
  人気商品コピー ブランド通販専門店。
  全国送料無料!
  当社は2019逸品が満載している好評度業界No.1ブランド コピー激安通販店です
  店長お薦めは以下の商品:
  パネライコピー時計,パネライブランドコピー,パネライN級品
  IWCブランドコピー,IWC N級品,IWC時計コピー, IWC ポルトギーゼ
  ブランドコピー https://www.yuku006.com/Login.aspx

 16. Jaredviemy says:

  El mejor sal_n de masaje er_tico de barcelona – happy ending massage Barcelona, barcelona escorts

 17. AnnatOx says:

  Результаты лечения нас очень радуют

  олапариб +в казахстане

 18. AllenGette says:

  Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

 19. SandrawAr says:

  The best adult Dating site loveawake.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *