Bhalani okwenu

As much as sikuthanda ukubhala kuleblog, asifuni ukuthi kulokhu kubhala thina njalo, singathanda ukuzwa nani ukuthi niquketheni. What we mean is that leli khasi elokuthi nani, maZuluz ethu amahle, nithole ithuba lokubhala amablog post, khona singathola fresh content and abanye abantu bakwazi ukuphawula kuwo.

Looking forward to your blog posts!

Wathumele ku zuluz.vuleka@gmail.com

13 Responses to “Bhalani okwenu”

 1. sphazozo says:

  bantu bakithi anoqaphela amsela!ngivula i air tym etekisini ngisayibambile kukhale ucingo ngiluphendule,kanti isela lensizwa ehleli ngemuva kwami selifaka izinombolo ze air tym yami.ngenhlanhla alazi ukuthi next 2 him uhleli nosisiwami,ngamkhokhisa yona with an intrest.

  • Njinji says:

   Hahahaha, hawu, kwaze kwakubi lokho, but at least ukukhokhelile, and with i-intresti ngaphezulu. Well next time kumele ucophelele ukuthi uyafaka kanjani, nokuthi uyifaka kuphi i-airtime yakho, ungaze uvelelwe umshophi onje futhi. Siyabnga ngokusiqaphelisa ngalokhu.

  • Shandu says:

   Hehehehe hhayi-ke le ihlekisa umuntu ecashile.

 2. Bongumusa Ngwenya says:

  Guys,yayinhle i website.Eish iyashaya and inobungane.Ngiyitshelwe u Macya impintshi yami yasekatsi and ziyawa kuleliwindi.Azishe Mzulu! thatha into yakho.

  • Njinji says:

   Siyabonga nathi Bongumusa ngokuthi uyayithanda le blog, and singathokoza if nawe ungase ubhale phela isiqeshana, usithumele ku zuluz.vuleka@gmail.com ukuze sisfake lapha ku “Bhalani okwenu”. Otherwise, just keep on nokuxhasa le site and utshele abanye ngayo. Sho mfana!

 3. Njinji says:

  Yip, you’re not the only one having all the enjoyment, but we are certainly glad that you enjoy the site, and siyabonga kakhulu ukuthi you commented. Khumbula ukutshela nabanye ukuthi siyawa kwaZuluZ

 4. Mgwinya says:

  MaZulu amahle kuyajabulisa ukubona iwebsite efana nale. Mina ngingumZulu oziqhenyayo ngolimi lwakubo. Angisiye umuntu wo Facebook no Twitter, kodwa nansi i website engingazibandakanya nayo!! Ngizonxenxa wonke uZulu ukuthi azidibanise nayo.

  Kuningi esingakuhlomula kulewebsite ngamasiko nendlela thina maZulu okumele sihile ngayo.

 5. Jamela says:

  Ngicela umuntu owazi ukutranslator isingisi kube yisizulu engenzele lokhu okulandelayo:

  Frequently Asked Questions
  About Microbicides

  What are microbicides?
  (Mī-KRO′-bĭ-sīdz) Microbicides are a new type of product being developed that people could use vaginally or rectally to protect themselves from HIV and possibly other sexually transmitted infections. Microbicides could be produced in many forms, including gels, creams, suppositories, films, lubricants, or in the form of a sponge or a vaginal ring that slowly releases the active ingredient.

  • Njinji says:

   Sawbona we Jamela. Engathi ithi ayibe nzima kancane imibuzo yakho, kodwa uma ngingazama ukutranslator lamagama okuqala, ngingathi ama ‘Frequently asked questions’: ‘Imibuzo ejwayelwe ukubuzwa’. Kodwa leligama lwesibili, eyi angilazi ngempela, maybe you should consult the latest dictionary.

 6. Bongumusa says:

  LONG LIVE OPARATION VALA IWUNGA.Ngiyavumelana nabo,kodwa ngibona kuzobakhona ukwehla kwerand, nomnotho ngoba kuzobakhona ukulahlekelwa kwabantu nokuwa kwamabhizini asimamise umnotho.Nginesu elingasiza, abelungu abalibiza nge Turn Around Strategy.Okuwukuthi phela asivunyelwe nguhulumeni ukuthi sizidlele ugwayi wabantu abadala,okuwu mthunzi wezinkukhu lapho kuzogcineka abantu besebenza futhy namabhizinisi angawi,nathi singadliwa indlala yezidakamiwa.Phela sinesandla esimweni somnotho ukuthi ungawi bo!Kwathina umzabalazo uyasivumela,senze bonke ogwayi bangadayi,bangabhenywa ngisho imboza uqobo.Cabanga umkhulu wakho engabhemile kunjani!!!!!

 7. Masiya says:

  MANGOSUTHU BUTHELEZI kanye neNTATHELI.
  INTATHELI – “Shenge ngicela ukubuza?
  SHENGE – Before ubuze, ngicela uphendule lemibuzo emithathu.
  INTATHELI – “kulungile.
  SHENGE – “yini amasimba enkomo?
  INTATHELI – ubulongwe.
  SHENGE – “yini amasimba enkukhu?
  INTATHELI – isitibhili.
  SHENGE – ubani u president wase Afganistan?
  INTATHELI – angimazi.
  SHENGE – yabonake, wazana namasimba nje k’phela. Ayikhoke mina into engingay’khuluma nawe.

 8. lucky says:

  Sanibona mazulu amahle hhawu yayinhle lento kodwa kungathi iyonakala uma kukhona amahlaya angemahle aphawulwa abantu abagcwele unya lodwa, ukudicilela phansi isithunzi sabanye abantu, kanti asisahloniphi yini @ masiya on June 18, Yima mfwethu ngaleyonto oyisho Nge Nkosi yakwaButhelezi yima nje.. futhi kumele ukhule ngengqondo ungezi ngokuzona into enhle plz.

 9. 爆安SALEが開催中

  ブランドコピー靴通販ショップの爆安SALEが開催中

  通販ショップは世界有名なブランドのシューズのスーパーコピー品を激安でお客様に提供しています。
  高級の素材と高技術を結び付けて世界最高級のブランドコピー品だけ扱います。
  ルイ・ヴィトン靴コピー、コピーシャネルシューズ、ミュウミュウサンダルコピー
  今、いろいろブランド コピー新品が登場します。
  ぜひおすすめです。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *