Bakers Assorted

                                                                                                 

Ukhisimusi ususeduze! Kubonakala ngokuthi zonke izitolo sekade zaqala ukupakisha amaBakers Assorted biscuits. Uwabona kuzo zonke izitolo in that beeeeg box, big enough to satisfy any family and bonke labangani abafika makudliwa kuphela. Into engifuna ukuyazi ukuthi iqhamukaphi lento yokuthi ngokhisimusi kufanele umuntu azigxishe ngama khekhe? And yini kufanele kube lawa specifically? Ashonaphi unyaka wonke aze aqhamuke ngelesisikhathi with such force? Kuyacaca ukthi imali abayitholayo nge-festive is enough to sustain them for a year. Ngendlela adliwa ngawo lama khekhe ungaphika ukuthi anikana amandla nge-festive. But its all part of our modern customs! Ukhisimusi akasiwo ukhisimusi without them. Take them away… ungasale usuthatha nowo ukhisimusi!

Hhayi-ke bangani I’m gonna go eat my favourite Bakers Assorted biscuits… the pink wafer, what yours?

Comments are closed.