Wena uhamba nobani?

Eish madoda, isimo sepolitiki eAfrika kulezi zinsuku simi kabi impela niyabona guys, and nalana eMzansi akukuhle kahle impela.
Sekumaqembhu-qembhu nje, and njengoba uhulumeni uncenga abasha ukuthi bayovota, sekunzima ngisho noku-decida. Mina nje Im stuck as to which party to vote for because bonke bathembisa izinto ezinhle, kodwa futhi kunokugxeka nokukhombana ngeminwe okuningi.
Kodwa akuve kubalulekile ukuvota, njengoba behlezi besho nje, ukuthi ‘it is your voice’, or else uku emigratha…lol, ngiyadlala, leli ilizwe elihle kabi, futhi elithembele kuthina intsha. So bafethu nithini nina ngendaba yokuvota??

Comments are closed.