Iziyalelo

Iyo! Ngafa iziyalelo zabazali nabanye abantu abadala! Ungafunga ukuthi ngiyofa la engiya khona kanti ngiya la egoli nje kuphela. Kade babe hamba bebuye! Ngiyazi ukuthi bakhuluma kanje ngoba bayangithanda kodwa hhayi kuyisicefe! Read the rest of this entry »

Zuluz Out of Zone

“Ayikho into egqithi ikhaya. Mawuxakekile unezinkinga zakho, akukho ndawo, efana nekhaya lakho”

Amazwi aneqiniso ngempela lawa, ayikho indawo ozizwa ukhululekile njengase khaya. Kodwa ke, isimo sibuye sikuphoqe ukuthi uphume ekhaya uye ezindaweni ezikude nasekhaya in kilometres, language and cultures. Read the rest of this entry »